FALLES MAJORS


Dècada 1980

Cambiar imagen

1980 - Esta crisis petrolera… Nos fará anar de diarrea

Cambiar imagen

1981 - Com Está el mon, senyors

Cambiar imagen

1982 - Enyorançe de la nostra Valencia

Cambiar imagen

1983 - El set

Cambiar imagen

1984 - Lo bó i lo roín de Valencia

Cambiar imagen

1985 - Trasplantes

Cambiar imagen

1986 - Tot va ve… o no?

Cambiar imagen

1987 - Ballar al so que ens toquen…

Cambiar imagen

1988 - La llum i El fum

Cambiar imagen

1989 -Les cuatres estacions


#FallaTrafalgar #SomTrafalgar @FallaTrafalgar