QUADRE D'HONOR

En Jorge Casarrubio i de la Rubia

President de la Falla Illes Canàries – Trafalgar


Na Sandra Martínez i Palacios

Fallera Major de la Falla Illes Canàries – Trafalgar


En Roberto Mota i Ríos

President Infantil de la Falla Illes Canàries – Trafalgar


Na Patricia Maroto i de Haro

Fallera Major Infantil de la Falla Illes Canàries – Trafalgar


#FallaTrafalgar #SomTrafalgar @FallaTrafalgar