QUADRE D'HONOR

En David Alcalá i Cantavella

President de la Falla Illes Canàries – Trafalgar


Na Macarena Salmerón i Rodríguez

Fallera Major de la Falla Illes Canàries – Trafalgar


En Iker Maroto d`Haro

President Infantil de la Falla Illes Canàries – Trafalgar


Na Elena Tejedo i Romero

Fallera Major Infantil de la Falla Illes Canàries – Trafalgar


#FallaTrafalgar #SomTrafalgar @FallaTrafalgar