QUADRE D'HONOR

En David Alcalá i Cantavella

President de la Falla Illes Canàries – Trafalgar


Na Isabel badenes i Fernández

Fallera Major de la Falla Illes Canàries – Trafalgar


En Hugo Jiménez i Ibáñez

President Infantil de la Falla Illes Canàries – Trafalgar


Na Cynthia mota i Rios

Fallera Major Infantil de la Falla Illes Canàries – Trafalgar


#FallaTrafalgar #SomTrafalgar @FallaTrafalgar