QUADRE D'HONOR

En Jorge Casarrubio i de la Rubia

President de la Falla Illes Canàries – Trafalgar


Na Jessica Ojeda i Vázquez de Agredos

Fallera Major de la Falla Illes Canàries – Trafalgar


En Sergio Marco i Montoro

President Infantil de la Falla Illes Canàries – Trafalgar


Na Sofía Sáez i Ibáñez

Fallera Major Infantil de la Falla Illes Canàries – Trafalgar


#FallaTrafalgar #SomTrafalgar @FallaTrafalgar