FALLES MAJORS


Dècada 1970

Cambiar imagen

1970 - Cara a l'Any 2000

Cambiar imagen

1971 - Turista a "GOGO"

Cambiar imagen

1972 - En este món desigual

Cambiar imagen

1973 - Turistes a la espanyola

Cambiar imagen

1975 - La cistella de la compra

Cambiar imagen

1976 - Contaminació

Cambiar imagen

1977 - Cine 1919-1977

Cambiar imagen

1978 - La Política

Cambiar imagen

1979 - La mania de l'autonomia o qui tomba tres un duro


#FallaTrafalgar #SomTrafalgar @FallaTrafalgar